Grafisk Design

DIGITAL & GRAFISK DESIGN

Grafisk Design

Det grafiska arbetet ska utstråla hjärtat och själen i vad som ska kommuniceras, hjärtat och själen från den som kommunicerar och detta i kombination med att designen ska uppta mottagarens uppmärksamhet. Det är en bitter sanning att vill man nå alla resulterar det ofta med att man inte når någon.

För att understödja mina designbeslut i mitt grafiska arbete har jag stor nytta av min utbildning i interaktions-. grafisk- och användarcentrerad design samt kunskap inom kommunikation och marknadsföring. Med vår gemensamma kunskap kan vi besvara frågorna vad ska designas, vem ska designen nå och hur ska den designas? Med hjälp av det är vi på god väg mot lyckad grafisk design.

  • Skapa en grafisk helhet
  • Webbdesign
  • E-commerce
  • UI- & UX-design
  • Sociala Medier
  • Typografi
  • Färgmanér
  • Logotyp

Digital Design

Med utbildning i digital design (UX/UI) har jag alltid med mig de participativa, interaktiva och användarcentrerade perspektiven. Att skapa rätt förutsättningar för rätt målgrupp och vara lyhörd för åsikter och feedback från användarna är en viktig grundstomme för att skapa bra design.

Vid rätt förutsättningar involverar jag gärna tänkta användare redan i idéstadiet. Då har de möjlighet att vara med och påverka från början och under resans gång, allt för att resultatet ska bli så bra och användarvänligt som möjligt - och kräva minimum med korrigeringar i efterhand.

Digital Design går att jämföra med att gå till en skräddare. Förväntningarna på kostymen är inte höga om vi går till en skräddare och beställer en kostym utan att skräddaren får ta mått, ta del av vilken färg eller vilket material vi vill ha. Men däremot, ger vi skräddaren förutsättningarna för att skapa en perfekt kostym, då är det ganska vanligt att så också blir fallet.

Kontakta mig